(SPORT)KINESITHERAPIE EN REVALIDATIE

Genezen door bewegen’! Een correct bewegingspatroon is voornaam in het goed functioneren van een menselijk lichaam. Zowel de getrainde atleet als recreant kan bij ons terecht voor therapie en revalidatie.

Binnen de kinesitherapie kent beweging een ruime betekenis, dit kan gebeuren door: medische oefentherapie, mobilisaties, conditietraining, stabilisatietraining, stretching, neurogene mobilisaties,… .

MANUELE THERAPIE

Is een specialisatie binnen de kinesitherapie gericht op aandoeningen van het neurogene (zenuwen), musculaire (spieren) en skeletale (beenderig) systeem van de mens. Het betreft zowel aandoeningen of klachten van de wervelkolom als van perifere gewrichten (pols, knie, schouder,…). De therapeut tracht door middel van manuele technieken (mobilisaties en manipulaties) om beperkingen in deze systemen op te heffen.

Problemen welke behandeld worden d.m.v. manuele therapie: lage rug-, nek- en bekkenproblemen (blokkage, whiplash, hernia,…), hoofdpijnen, bepaalde vormen van duizeligheid, bepaalde vormen van migraine, overbelastingsletsels,… .

DRY-NEEDLING/MYOFASCIALE THERAPIE

De aanwezigheid van zogenaamde ‘spierknopen’ zorgen vaak voor terugkerende spierproblemen en algemene pijnklachten. Door therapie herstellen we het evenwicht binnen de spier. Zo zal de spier opnieuw optimaal kunnen functioneren en pijnklachten verdwijnen. Triggerpoint therapie is vaak een onderdeel van een behandeling.

KAAKGEWRICHTSKLACHTEN

Deze klachten worden gegroepeerd onder de term ‘Temporomandibulaire Dysfuncties’ (TMD). Deze worden vaak veroorzaakt door een trauma, chirurgie of een overbelasting van de kauwspieren of het kaakgewricht. Deze overbelasting bestaat meestal uit een onbewuste mondgewoontes zoals bijvoorbeeld klemmen of knarsen. Stress heeft een grote invloed. De pijn of gevoeligheid zal vooral waargenomen worden in de wangen, t.h.v. kaakgewricht zelf (vlak voor het oor) en eventueel ter hoogte van de slaapstreken en/of voorhoofd.

Gespecialiseerde kaakkinesitherapie kan helpen om de kaakklachten te behandelen. Er kan gewerkt worden op het verminderen van de pijn door het ontspannen van de kauwspieren, het verbeteren van een eventueel beperkte mondopening en de coördinatie van de mondbewegingen.

MANUELE LYMFEDRAINAGE

Lymfdrainage is een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een trauma. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel geoptimaliseerd worden.

Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel.